Västra Götalandsregionens kulturnämnd har beslutat att stödja essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik med 500 000 kronor om året.

Syftet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet.

Berättigade att söka medel är skribenter och kulturtidskrifter verksamma i Västra Götalandsregionen. Medel kommer att utdelas till mellan 10 och 20 projekt per år. Maxbelopp för ett projekt är 50 000 kr.

Läs Västra Götalandsregionens pressmeddelande där nyheten om essästödet presenteras. Meddelandet om utlysningen finns här.

Essästödet har väckt uppmärksamhet i media. Göteborgs-Posten rapporterade när nyheten kom och Dagens Nyheter hade en längre artikel i februari 2015 liksom en kommentar.