Vem bestämmer?

Beslut om vilka projekt som beviljas kommer att tas av en sakkunnig och oberoende jury. Denna utses av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Juryn, som ska bestå av tre personer varav två ska vara bosatta utanför Västra Götaland, sammanträder en gång per år.

Juryn för 2022 meddelas inom kort. 

Advertisement
%d bloggers like this: