Vem bestämmer?

Beslut om vilka projekt som beviljas kommer att tas av en sakkunnig och oberoende jury. Denna utses av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Juryn, som ska bestå av tre personer varav två ska vara bosatta utanför Västra Götaland, sammanträder en gång per år.

Juryn 2021 består av:

Ulrika Knutson – ordförande
Ulrika Knutson är journalist och författare. Hon medverkar bl a i GP, Expressen och i P1:s Godmorgon, världen! Hon har varit ordförande i Publicistklubben, och är hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Merete Røsvik
Merete Røsvik (f. 1973) er redaktør i det norske sakprosatidsskriftet Prosa og litteraturkritiker i Klassekampen. Hun er utdannet litteraturviter med hovedoppgave om den finlandssvenske lyrikeren Gunnar Björling. Hun sitter også i juryen for Språkprisen, Språkrådets pris for fremragende språk i sakprosa. Tidligere har hun vært i juryene for Norges to viktigste litterære priser: Kritikerprisen og Brageprisen.

Niels Frank
Niels Frank är författare och essäist från Danmark och har givit ut sexton böcker i olika genrer, bl a essäsamlingarna ”Yucatán”, 1993 och “Alt andet er løgn”, 2007. Varav den senaste tilldelades Georg Brandes Prisen av den danska litteraturkritikerkåren. Tidigare i år utkom “Vulkaner på månen”, en samling historier om städer. Från 1996-2002 var Frank rektor på Forfatterskolen i Köpenhamn där han efterträdde den legendariske kritikern och poeten Poul Borum.

%d bloggers like this: