Vem bestämmer?

Beslut om vilka projekt som beviljas kommer att tas av en sakkunnig och oberoende jury. Denna utses av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Juryn, som ska bestå av tre personer varav två ska vara bosatta utanför Västra Götaland, sammanträder en gång per år.  Juryn består år 2017 av följande personer:

Tomas Forser (ordförande)
Professor emeritus i litteraturvetenskap, knuten till Göteborgs universitet.
Forsers verksamhetsområden är litteraturkritik, teaterhistoria o teaterkritik och sedan 70-talet har han arbetat som kritiker på de fälten i dagspressen. Han har suttit sakkunnig bl a i Kulturrådets referensgrupp och varit vice ordf i Författarfondens stipendiekommitté.

Andrea Zederbauer
Översättare och chefredaktör för tidskriften Wespennest i Wien, en av Österrikes viktigaste och mest inflytelserika kulturtidskrifter. Det senaste numret innehåller ett omfattande tema kring nordisk litteratur.

Knut Olav Åmås
Författare och filosof. Tidigare chefredaktör för Samtiden, kulturchef på Aftenposten och statssekreterare på kulturdepartementet i Norge. I dag är han direktör för stiftelsen Fritt Ord i Oslo.

Advertisements