“Essästödet är sökbart för författare och journalister och syftar till att stimulera och fördjupa den offentliga diskussionen med utgångspunkt från essäer och kvalificerad kulturjournalistik.”

Så lyder kulturnämndens beslut. Hur går det då till i praktiken? Här essästödets grunddrag i fråga svar-form.

Hur fungerar det?
Västra Götalandsregionens essästöd:
• Utdelas en gång per år.
• Söks av skribent och tidskrift tillsammans.
• Tilldelas 10–20 projekt per år.
• Maxbelopp per projekt är 50 000 kr.
• Beslutade medel går oavkortat till skribenten.

Vem kan söka?
Berättigade att söka medel är:
• Kulturtidskrifter och skribenter i Västra Götaland (minst en av parterna måste vara skrivna i regionen; båda parter måste alltså inte vara det).
• Endast tidskrifter som erhåller produktionsstöd från Kulturrådet.
• Såväl tidskrift som skribent kan lämna in flera ansökningar per ansökningstillfälle.

Hur söker man?
Ansökan ska bestå av:
• En kort beskrivning av projektet (max 2000 tecken)
• Skribentens CV
• Kontaktuppgifter till skribent och tidskrift (inkl. tidskriftens organisationsnummer)
• En enkel budget inkl. angivande av sökt belopp (max 50 000 kr)
• Uppgifter om tidskriftens kontonummer, dit medlen ska betalas.

Ansökan sändes i PDF-format via e-post till: essastod@natverkstan.net.

När söker man?
Ansökan till 2022 års essästöd är öppen 10 maj – 31 aug.

Vem bestämmer?
Beslut fattas av en oberoende jury. Läs mer om juryn här.

När vet man om man erhållit medel?
Beslut om medelstilldelning sker 1 gång per år.
Beslut om beviljade ansökningar meddelas i september 2022.

Vad åtar sig tidskriften?
• Tidskriften har rätt, men inte skyldighet, att publicera texten.
Om tidskriften väljer att inte publicera, återgår rättigheterna till skribenten.
• Tidskriften erhåller medlen och betalar skribenten. Beviljade medel ska gå oavkortat till skribenten, men kan komma att innefatta sociala avgifter (om skribenten saknar F-skattsedel).

Vad åtar sig skribenten?
Skribenten förbinder sig:
• Att leverera en text till tidskriften i enlighet med den projektbeskrivning som man kommit överens med tidskriften om.
• Att medverka vid minst en offentlig presentation av texten – uppläsning, samtal eller diskussion någonstans i regionen –  utan ytterligare ersättning än eventuella omkostnader.

Hur redovisas medlen?
Medlen anses redovisade när texten är publicerad.

När redovisas medlen?
Texten ska publiceras senast ett år efter beslut om medel.

 

Advertisement