“…i en tid när medielandskapet snabbt förändras och en allt ytligare och snabbare journalistik tar plats, så behövs det långsammare, reflekterande och intellektuella samtalet som en nödvändig motkraft för att stärka demokratin.”

Så lyder motiveringen till Västra Götalandsregionens beslut att inrätta en särskild stödform för essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik.

Frågan om en essäfond har diskuterats länge. Det är snart tjugo år sedan kulturministern uppvaktades i ärendet av en delegation från landets kulturtidskrifter. Ingenting har emellertid hänt. Föreningen Sveriges kulturtidskrifter gjorde för några år sedan ett tappert försök, men saknade resurser att förverkliga idén.

Historien bakom essäfonden liksom bakgrunden till Västra Götalandsregionen beslut att inrätta ett essästöd beskrivs i den utredning som legat till grund för beslutet. Den gjordes av David Karlsson och kan läsas här.

Kulturnämndens beslut att fortsätta satsningen på ett  “Stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik”, i protokollet från den 2 februari 2017 (§ 4, sid 13), finns här.

Nätverkstan Kultur administrerar på uppdrag av Västra Götalandsregionen essästödet. Läs mer om Nätverkstan här.

Beslut om vilka projekt som ska beviljas fattas av en sakkunnig och oberoende jury.

essafondsomslag.001

Advertisement